ul. Jerzego Kukuczki 39, 59-300 Lubin
76 842 00 21
wtz@rowneszanse.lubin.pl ; rowne@rowneszanse.lubin.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej "Promyk" i "Słoneczko"

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse"