ul. Jerzego Kukuczki 39, 59-300 Lubin
76 842 00 21
wtz@rowneszanse.lubin.pl ; rowne@rowneszanse.lubin.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej "Promyk" i "Słoneczko"

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse"

STATUT

Co nowego

Poranne Espresso

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie przystąpiło do realizacji projektu, pt. „Poranne espresso”, który współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób[…]

Czytaj Więcej

Nasza historia 
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i „Słoneczko” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”

29 grudnia 2011 roku na mocy umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” i Starostwem Powiatowym w Lubinie rozpoczął swoją działalność Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” . 27 grudnia 2012 roku również na podstawie umowy, którą Stowarzyszenie zwarło ze Starostwem Powiatowym utworzony został Warsztat Terapii Zajęciowej „Słoneczko”.
Siedziba Warsztatów mieści się w budynku przy ul. J. Kukuczki 39 w Lubinie, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi i samozaparciu członków Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”.
Mając na uwadze przyszłych użytkowników i cele działalności Warsztatów budynek ma wszystkie udogodnienia uwzględniające potrzeby osób z licznymi niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami ruchu. Budynek jest parterowy, posiadający szerokie ciągi komunikacyjne, dostosowane pomieszczenia , a także toalety.
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i „Słoneczko” zasięgiem swojego działania objęły niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lubińskiego.
W WTZ „Promyk” swoje miejsce znalazło 30 osób, a w WTZ „Słoneczko” 25 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi i sprzężonymi, które uczestniczą w ramach skierowanej do nich rehabilitacji społecznej i zawodowej. W każdym z Warsztatów prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w utworzonych pracowniach tematycznych, w których jednorazowo uczestniczy 5 osób pod kierunkiem i opieką instruktora terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się w cyklach tygodniowych w każdej pracowni po 7 godzin dziennie, po czym następuje zmiana pracowni. W WTZ „Promyk” jest 6 pracowni: gospodarstwa domowego, ceramiczna, techniczna, rękodzieła, krawiecka i ogrodniczo – florystyczna. W WTZ „Słoneczko” pracowni jest 5: stolarska i rękodzieła, gospodarstwa domowego i ogrodnicza, plastyczno -ceramiczna, poligraficzno – fotograficzna i muzyczno – teatralna.
Każda pracownia w swojej nazwie definiuje profil i charakter jej pracy.

Pracownie gospodarstwa domowego zajmują się szeroko pojętym prowadzeniem gospodarstwa domowego, czyli sprzątanie, pranie, ale także gotowanie, które zaczyna się od rzeczy podstawowych, czasami najprostszych.
Ceramika ma do dyspozycji jeden z najlepszych materiałów terapeutycznych – glinę. Uczestnicy w kontakcie z tym materiałem stają się artystami.
Pracownie rękodzieła mają bardzo szerokie spektrum działania: rysunek, malarstwo, decoupage, grafika, itd. Możliwości działania są przeogromne.
Pracownia poligraficzno – fotograficzna: to oczywiście aparat fotograficzny, który pozwala uczestnikom zajęć zatrzymać w czasie ulotne chwile ich życia, ale też poligrafia, która je drukuje.
Stolarze: bez nich nie byłoby elementów małej architektury ogrodowej, ram do obrazów i skrzynek na kwiaty.
Pracownia krawiecka nie zajmuje się tylko szyciem. W zakresie jej działania jest także makrama, batik, malowanie na jedwabiu, zabawkarstwo.
Technicy: jakże ważna pracownia w naszych Warsztatach. Oprócz wyrobów dekoracyjnych i użytkowych, Takich jak skrzynie, stoły, ławki pełnią także rolę doraźnej ekipy remontowej dla naszych Warsztatów.
Wszystkie pracownie prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi, którzy znają wszystkie metody i techniki pracy w swojej dziedzinie, ale mają też pasję i chęć szukania nowych środków wyrazu, które przekazują naszym uczestnikom.
Warsztaty przy wielkim wsparciu Stowarzyszenia „Równe Szanse” są też współorganizatorami wydarzeń, które pokazują i promują wszelkie możliwości i umiejętności osób niepełnosprawnych. Były współorganizatorami 7 edycji „Pikniku Artystycznego”, sportowego „Tour de WTZ”, „Bajkowe Zagadki WTZ”. Są odbiorcami, ale też kreatorami wydarzeń, które wpisują się w kalendarz różnorakich imprez w naszym powiecie.
W Warsztatach prowadzona jest także rehabilitacja ruchowa z elementami rehabilitacji leczniczej. Nad kondycją i fizycznym dobrostanem naszych uczestników pracuje 2 wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. rehabilitacji, którzy do każdego z naszych uczestników dopasowują indywidualny zestaw ćwiczeń.
Bardzo ważną rolę w naszych Warsztatach pełni psycholog. Jest powiernikiem, rozjemcą, mediatorem, ale także wskazuje uczestnikom różnorakie drogi wyjścia z dręczących ich problemów. Pełni również ważną rolę doradczą dla rodziców i opiekunów uczestników Warsztatów.
W ramach prowadzonej rehabilitacji społecznej Warsztaty organizują dla swoich podopiecznych wycieczki krajoznawcze. Zapewniają udział i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych.
Jako pracownicy Warsztatów chcemy, staramy się i czujemy się w obowiązku do jak największej integracji naszych niepełnosprawnych podopiecznych z pełnosprawną częścią naszego społeczeństwa.
„Są niepełnosprawni ale pełnoprawni”. Jest to motto, które przyświeca naszej pracy.
Bieżące wydarzenia z życia Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” i „Słoneczko” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” można śledzić https://www.facebook.com/669544743173375/ 

Nasz zespół

Jarosław Przygodzki

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk”

Aneta Więcek- Zabłotna

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Słoneczko”